Tablón de anuncios

Convocatoria extraordinaria SEPTIEMBRE

28/06/2018

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

    

1º, 2º, 3º e 4º DE ESO (Tamén de
materias pendentes)

 

 

LUNS 03 DE SETEMBRO  2018

 

 

HORA

 

MATERIA

 

8:30 a 10 HORAS

 

1ª LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

10 a 11:30 HORAS

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

11:30 a 13 HORAS

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 

13 a 14  HORAS

 

2ª LINGUA ESTRANXEIRA(FRANCÉS)

CULTURA CLÁSICA

 

 

MARTES  04 DE SETEMBRO 2018

 

 

HORA

 

MATERIA

 

8:30 a 10:30 HORAS

 

MATEMÁTICAS

 

 

10:30 a 12 HORAS

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

12 a 13 HORAS

 

FÍSICA E QUÍMICA/LATÍN

 

 

13 a 14 HORAS

 

ED. PLÁSTICA /ECONOMÍA

BIOLOXÍA