Tablón de anuncios

Convocatoria de ayudas de libros y comedor escolar para el curso 2018–2019

25/04/2018

O Concello de Ourense ven de publicar o BOP coas axudas destinadas a adquisición de libros de texto e comedor escolar para o vindeiro curso 2018/2019.

Máis información na páxina:

https://www.ourense.gal/es/areas/asuntos-sociales/blog-asuntossociales/3906-aprobacion-de-la-convocatoria-de-ayudas-de-libros-y-comedor-escolar-para-el-curso-2018-2019

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (24/04/2018).