Tablón de anuncios

CALENDARIO CONVOCATORIA MATERIAS PENDENTES ESO

26/04/2018
C:\Users\usuario\Google Drive\Archivos Blog\Logo LV 03.jpg

 

 

 

Seguindo a Orde 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, adxunto remito o:

O CALENDARIO DE CONVOCATORIA MATERIAS PENDENTES NA ETAPA DE ESO, CURSO 17/18

MARTES 08 DE MAIO 2018

HORA MATERIA
15:30 a 16:30 HORAS LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)
16:00 a 17:00 HORAS LINGUA ESTRANXEIRA (FRANCÉS)
16:30 a 17:30 HORAS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

MÉRCORES 09 DE MAIO 2018

HORA MATERIA
15:30 a 16:30 HORAS XEOGRAFÍA E HISTORIA
16:00 a 17:00HORAS LINGUA GALEGA E LITERATURA
17:00 a 18:00 HORAS MATEMÁTICAS

XOVES 10 DE MAIO 2018

HORA MATERIA
16:00 a 17:30 HORAS FÍSICA E QUÍMICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA