Tablón de anuncios

Axudas Familias Atención Menores 12 anos

10/11/2017

Achegamos DOG de hoxe, onde saíu publicada a “ORDE do 31 de outubro de 2017 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado e se procede á súa convocatoria”, así como o seu Extracto.

DOG coa ORDE.

Extracto