ADMISIÓN CURSO 2017/2018

Admisión ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN

Si te perdeche as xornadas de portas abertas chámanos (988242000), pide unha cita e explicarémosche o funcionamento do colexio.

Prazo: Dende o 1 ó 20 de marzo de 2017.

O formulario de solicitude está disponible na secretaría do colexio e en versión dixitalizada na web do colexio. Tamén está dispoñible na sede electrónica da Xunta. Poderá presentarse de forma presencial no centro, ou ben directamente a través da aplicación da Xunta “admisiónalumnado” (solicitudes>admisión).

Información adicional:

Calendario do proceso:

  • Presentación da solicitude de admisión para o novo alumnado: do 1 ó 20 de marzo.
  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: do 23 de marzo ao 5 de abril. (10 días hábiles contados a partires dos dous seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes).
  • Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos: 24 de abril.
  • Prazo de reclamación: 25 de abril ó 05 de maio (Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante a titularidade do centro privado concertado)
  • Publicación das listaxes DEFINITIVAS de admitidos e non admitidos: 12 de maio.
  • Formalización da matrícula en educación infantil y primaria: 20-30 de xuño.
  • Formalización da matrícula en ESO: 26 de xuño-10 de xullo